۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

جانی که شهید حاج عبدالمالک به ان داد را هیج استعمار و متجاوزی نخواهد توانست با هر امکاناتی از قلب مردم بزداید

رهبر انقلابی بلوچستان از دیار فنا به دیار سعادت پر کشید اما دوست و دشمن بخوبی می دانند که در این عمر کوتاه چنان کرد که کتابها می توان نوشت و چه دشمنان و چه دشمنان دوست نما اگر اندکی صادقانه بنگرند بخوبی می بینند که خدمتی که او با تمام سختیها و مشقتها برای مردمش کرد وصف ناپذیر بود و چه ارمانها که در سر داشت و برایشان کوشید ولی قسمت یاری نداد تا آنها را نیز در کارنامه خویش درج کند اما بی شک درس آزادگی و ازاد زیستن درسی بود که تا این ملت زنده است از یا نخواهد برد و جانی که شهید حاج عبدالمالک به ان داد را هیج استعمار و متجاوزی نخواهد توانست با هر امکاناتی از قلب مردم بزداید و مردم بی شک به آزادی و ازادگی دست خواهند یافت .
امید
فرزندی از دیار همیشه سرسبز و گلگون بلوچستان

هیچ نظری موجود نیست: