۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه

وحشت سایت های صفوی از بیداری اهل سنت

هرچند دشمنی صفویها با اسلام ومسلمین سابقه چند صد ساله دارد واز همان آغاز پیدایش این گروهک و روی کار آمدن حکومت صفویه با کشتار اهل سنت آغاز شده وبا تشویق وحمایت انگلیسی ها تا به امروز ادامه داشته است، اما در روزهای اخیر وهمزمان با بیداری روزافزون مسلمانان واعتماد بنفسی که اهل سنت ایران در سایه تلاش علمای مبارز وحقجو پیدا کرده اند، فعالیتهای تخریبی این گروهک نیز تشدید شده است.
در طول سی سال عمر انقلاب، اهل سنت ایران شاهد بدترین انواع خشونت، إعمال تبعیض، پاکسازی قومی وترورعلماء واندیشمندان خود بوده است، اما برخلاف پیش بینی های کارشناسان جمهوری اسلامی که انتظار داشتند ظرف مدت 20سال، اهل سنت ایران را کاملا از بین برده ودیگر نامی از آنان در ایران نباشد، امروزه اهل سنت ایران به مراتب پویاتر، آگاهتر ومصممتر از گذشته براه خود ادامه می دهند وثابت کردند که حکومت رعب و وحشت هیچگونه خللی در اراده آنان برای ادامه راه حق بوجود نخواهد آورد.

هیچ نظری موجود نیست: