۱۳۸۹ شهریور ۱, دوشنبه

وقتی که رژیم تصویر معتادنما بشیر احمد را با فوتوشاپ صاف و نورانی میکند

بشیر احمد درمصاحبه ای دیکته شده که با سایت رژیم آخوندی انجام داده بود ، و به دروغ افکنی علیه شهید راه آزادی امیر عبدالمالک بلوچ پرداخته بود ، سایتهای وابسته به رژیم از این انتریو به خوبی استقبال کردند و به تبصره و تحلیل این مصاحبه ی دروغین پرداختند و در روزنامه ها و مجلات نشر کردند.
اولا به بشیر احمد خطاب میکنم که چرا رژیم در چندین سال حکومتش از او مصاحبه ای نگرفته بود و کنون جمکرانی ها عاشق او شده اند و از او به عنوان یک سرادر و رییس یک طایفه یاد میشود ، در تلویزیون از او گزارش تهیه میشود ، و چهره ی معتاد نماد او را با فوتوشاپ صاف و نورانی کرده و در سایتهایشان میزنند ، قبلا او به عنوان یک قاچاقچی و معتاد در نزد رژیم شناخته شده بود و کنون یک هیرو و الگو است.
عملیاتهای مبارزین و حملات استشهادی جوانان جان بر کفن و دلاور ؛ رژیم را نابود و به هلاکت رسانیده است ، این قیام و مبارزه باعث شده است که رژیم دست و پای این مزدوران جیره خور افتاده تا علیه مبارزین حرفی بزنند و علاقه و محبوبیت مبارزین که در گوشزد عام و خاص است کم جلوه و از بین ببرند.
رژیم بداند که اگر دهها کانال تلویزیونی بزنند و علیه مبارزین شب و روز به دروغ افکنی بپردازد یک ذره از محبوبیت مبارزین کم نخواهد شد ، بلکه افزوده و بیشتر خواهید شد.
رژیم با طراحی دهها سایت که هدفشان اینست بر خلاف مبارزین که به دروغ افکنی و انتشار اخبار کذب علیه مبارزین بپردازند ، میخواهد آتش خشم بلوچستان را که شعله ور شده است خاموش کنند ، از آمدن جوانان به کوهستانهای بلوچستان جلوگیری نمایند ، محبت جهاد و قیام را محو کنند ، مبارزین را دنیاپرست جلوه دهند.
اما ملت ایران و بلوچ به خوبی میدانند رژیم آخوندی مکار و حیله گر است و همانند چوپان دروغگوی میماند و به گفتارش ارزشی قائل نیستند ، تعداد جوانان روزبه روز در کوهستانهای بلوچستان بیشتر میشود ، جوانانی آماده میشوند که حاضرند جان خود را برای استحقاق حقوق ملی و مذهبی شان فدا کنند ، کفن به دوش هستند و با امیر مجاهدین محمدظاهر بلوچ بیعت جهاد و مبارزه علیه رژیم آخوندی میکنند.
ناکو وشدل

هیچ نظری موجود نیست: