۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه

وحشت فرمانده سابق قرارگاه فتح (پاسدار غفاري) از توسعه عملياتهاي جنبش مقاومت جندالله


به گزارش آ‍ژانس خبري تفتان به نقل از روزنامه زاهدان فرمانده سابق قرارگاه فتح كه پسر پاسدارش در يك درگيري در شهر زاهدان به هلاكت رسيده است در گفتگو با مولوي عبدالحميد گفت : بلوچستان شرایط ویژه ای دارد. همه ما می دانیم وقایعی که در افغانستان و پاکستان اکنون روی می دهند در گذشته نبودند اما اکنون در هر روز تا پانصد عملیات در این کشور صورت می گیرد و اگرما حواسمان جمع نباشد همان سرنوشت را خواهیم داشت.
آقاي غفاري كه روزي مغرور بود و همدستانش شيريني تقسيم مي كردند كه رهبر جنبش را دستگير كرده اند الان يقين كرده اند كه با دستگيري يك نفر نتوانسته اند به اهداف شوم خود برسند بلكه عمليات استشهادي شهيد اعظم نشان داد كه با وضعيت بسيار خطرناك تري مواجه هستند و شخصي امروز رهبري جنبش را در دست گرفته است كه به مراتب از رهبر شهيد جنبش براي رژيم و ايادي زابلي اش خطرناك تر است و رهبري جديد نه تنها در بلوچستان بلكه حتي تا تهران برنامه ريزي نمود و اگر چه مهمات در كرج لو رفتند اما اين خود يك زنگ خطر جدي براي تهران بود و نشان داد كه جندالله در راه عروج و مقتدر شدن است.
از سوئي محبوبيت رهبر شهيد چندين برابر افزايش يافت به طوري كه مسئولان اطلاعات در بلوچستان زنگ خطر را به صدا در آوردند و به تهران هشدار دادند كه رهبر شهيد جنبش تبديل به قهرمان اسطوره اي براي جوانان بلوچ شده است و بايد تا مي توانند عليه وي تبليغ كنند و در اين همين راستا دهها فيلم ساختند و ملياردها هزينه كردند اما والله متم نوره و لو كره المشركون
رهبر شهيد تنها دريچه اي براي صلح در منطقه بود كه ر‍ژيم با شهادت وي براي هميشه صلح را ذبح نمود و امروز مجاهدان و مبارزان فقط در فكر بيرون راندن بيگانگان اعم از زابلي و غير زابلي از بلوچستان هستند و ديگر هيچ و زابليها يا براي كشته شدن آماده شوند يا اينكه هلاك و نابود و تكه تكه خواهند شد.
امثال آقاي غفاري آن روز كه جنايت را شروع كردند بايد فكر اينجاها را مي كردند و بارها ما از همين آژاسن خبري تفتان به غفاريها هشدار داديم كه دست بردارند و جنايت نكنند اما غفاريها مغرور بودند الان هم بايد شاهد هلاكت فرزندان خود باشند و فردا خود شاهد تكه تكه شدن خودشان و خانواده هايشان باشند.
آقاي غفاري بدانند كه هزاران فرزند مومن و موحد بلوچستان براي آزادي سرزمين خود از دست روافض مشرك و پليد جان خود را فدا خواهند كرد و حركتي را كه امير عبدالمالك بنا نهاد كسي را توان مقابله با آن نيست و نخواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: