۱۳۸۹ مرداد ۳۱, یکشنبه

حرکـــــت کنيـــت کـــه برکـــت انــــــــت

حرکـــــت کنيـــت کـــه برکـــت انــــــــت
کوشش شمارا گـــون وت انــــــــــــــــت
هنّـــــــــی شمارا فرصـــت انــــــــــــــت
تـُهـــم کارَی شـــــــرّین مـــدت انــــــــت

مولانا عبدالله روانــبــُــد پيـشنــــی

هیچ نظری موجود نیست: