۱۳۸۹ مرداد ۳۱, یکشنبه

به يقين می توان گفت که آخر و عاقبت رژیم مانند يوگسلاوی خواهد شد

به يقين می توان گفت که آخر و عاقبت رژیم مانند يوگسلاوی خواهد شد
در ايران فعلی همه چيز از دستگاه حکومتی گرفته تا بيت المال، از نفت الاحواز گرفته تا دريای بلوچستان، از خرمای بلوچستان گرفته تا برنج ترکمنستان، از طلای آذربايجان گرفته تا مس بلوچستان، از گندم کوردستان گرفته تا نفت لرستان و ... در انحصار موجوداتی انسان نما ست. برای حفظ وضعيت غيرعادلانه و تداوم حاکميت مافيايی ـ مذهبی از هيچ جنايتی فروگذار نمی کنند. مگر ممکن است حيات چنين کشوری دوام داشته باشد؟ در واقع شانس و احتمال آنکه يوگسلاوی متلاشی شده بعنوان يک کشور باقی بماند به مراتب بيشتراز ايران کنونی بود.
برهان بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: