۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

هنوز خشم بلوچ را نديده ايد ، اين آغازش بود و نهايتش را نيست جز نابودي تمامي متجاوزان۱ نظر:

ناشناس گفت...

کم کم می بینند .