۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

دروغ پراكني مقامات رژيم رافضي ايران ادامه دارد


به گزارش آژانس خبري تفتان پس از عمليات افتخار آفرين شهيد اعظم 1 كه ضربه سهمگيني به نظام رافضي ايران وارد شد بيچاره اولاد ابن سبا كه عقل و شعور خود را از دست داده اند به دروغ پراكني روي آورده اند تا به زعم و گمان خود بر رسوائي و شكست ذلت بار امنيتي خود پرده نهند غافل از اينكه ديگر كسي سخن اين دروغگويان را باور نمي كند.
مقامات نظام رافضي ايران روزهاي اخير مدعي شده اند كه عوامل عمليات شهيد اعظم را دستگير كرده اند ولي حاضر نيستند كه نام يكي از اين عوامل را ببرند تا حقيقت براي همه آشكار شود كه اين عوامل چه كساني هستند و يا اينكه حتما بيچاره عواملي هستند كه روحشان از اين عمليات خبر نداشته است و فعلا تحت شكنجه هستند تا بايد خود را عوامل معرفي كنند.
البته دروغ و افترا جزئي از مذهب رفض و تشيع است چنانچه ملا باقر مجلسي از محدثان دروغگوي اين مذهب كافر بر جعفر صادق بهتان مي بندد كه ايشان گفته است هر چه مي توانيد عليه مخالفان خود دروغ بگوئيد و به همين دليل مي بينيم كه از رهبر نظام رافضي گرفته تا خرده هايشان همه دروغ را اساس كارشان قرار داده اند و الان وزير اطلاعات دروغگويشان هم به دروغ مي گويد كه عوامل عمليات شهيد اعظم دستگير شده اند.
اين دروغگوي بزرگ بهتر است اين عوامل را به صحنه بياورد تا مردم هم ببينند و به مقام بزرگ مصلحي شك نكنند كه خداي ناخواسته!! دروغ مي گويد.
بيچارگان ولايت رفض و جهل و جور بيچاره تر از اين هستند كه بتوانند كسي را دستگير كنند و الان وقت دستگير شدن اطلاعاتي هاي بيچاره است و خود وزارت اطلاعات به خوبي مي داند كه چه مزدوراني را در اين مدت از دست داده است و توسط دليران بلوچستان دستگير شده اند.
و ر‍ژيم تا الان گيچ است كه چگونه فرزندان دلير بلوچستان تمام حصارهاي نظامي و امنيتي را شكسته و به امنيتي ترين نقطه شهر وارد شده و نظام و مزدورانش را هدف قرار دادند؟
هنوز وزارت اطلاعات در پيچ و خم همين موضوع است و زبون تر از آن است كه به اعضاي مقاومت دسترسي پيدا نمايند.

هیچ نظری موجود نیست: