۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه

طرح گروه حجتیه برای بلوچستان

پاسپورت مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان در بازگشت از سفر ترکیه توقیف شد. گرچه به نظر می‏رسد این امر به این خاطر صورت گرفته که او نتواند در کنفرانس اسلامی عربستان شرکت کند اما مسئله مهمتر از این است.
گروه حجتیه که باند سیاه قدرت را در استان سیستان و بلوچستان حمایت و تغذیه می‏کند از مدتها قبل عزم جزم کرده که مسجد مکی و مدارس دینی بلوچستان را به اشغال خود در آورد. این گروه که در استان ما مهره می‏نشاند و بر می‏دارد. با ظهور نیروهای خود جوش مقاومت دچار سر درگمی شده است. قبلاً که این گروه در نظام و نظام در این گروه نفس و شاخ و شانه می‏کشید سیاست، سیاست مشت آهنین بود و مهر زدن و اعدام کردن. حالا که گروه حجتیه قصد ظهور کرده است، اصرار دارد شمشیر را از رو ببندد.
مدتها است که شعبه‏ی کیهان شریعتمداری در استان ما قسمت‏های یک طرح شوم را قلمی می‏کند. در این طرح گروه حجتیه که حالا تلاش دارد کودتای سرتاسری خود را به نتیجه برساند قصد دارد خودش بلوچ تعیین کند. چهره ها را خراب کند و خودش چهره بسازد. بلوچ را در مقابل بلوچ علم کند. بلوچ خودی و غیر خودی بسازد. پستها و مقام ها را از باندسیاه سیستانی‏ که مهره‏هایی سوخته شده‏اند بستاند و به بلوچهای مهره شده بدهد. اما مشکل آنجاست که یا نمی‏یابند بلوچ خودفروشی و یا اگر پیدا می‏کنند قبل از آنکه طرف جیره‏اش را بخورد گروهی رشته‏ی عمرش را می‏برند. این آبی که نیروهای ریز درشت مکتبی در هاون هم، در استان ما می‏کوبند مثل تمام طرحهای بیهوده‏ی آنها در سطح کشور، راه به جایی نمی‏برد.
طرح ترور مولوی عبدالحمید و اساتید مدارس علمیه استان همیشه روی میز بوده است. اما علیرغم دیوانگی سردمداران نظام آنها می‏دانند که اگر کوچکترین اشتباهی در طرح نابودی رهبر تسنن استان بکنند آتشی در استان روشن خواهد شد که تا از کشته پشته درست نشود به کنترل در نخواهد آمد .
ترس من از این است که نظام این را می‏داند و عمداً در روشن کردن چنین آتشی اصرار دارد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

Rap Khamenei - رپ خامنه ای برای احمدی نژاد


http://www.youtube.com/watch?v=x1Ts6X-nk5M&feature=related