۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

زابلی های جنایتکار ما بمب اتم داریم شما ندارید


زابلی های جنایتکار ما بمب اتم داریم شما ندارید
زابلی های جنایتکار شما فکر کردید ، حکومت دارید ، فوج و لشکر دارید ، سپاه و بسیج و نیروی انتظامی محافظان شما هستند.
زابلی های جمکرانی شما در این فکر بودید که مال و ثروت سرزمین بلوچستان را به تاراج ببرید خانه های ما را اشغال کرده و با سکون و آرامش زندگی کنید.
شما فکر کردید که جوانمان را اعدام میکنید وما سکوت میکنیم پدرمان را میکشید و ما تماشاگر میمانیم .
زابلی های فاشیست یادتان است هنگامیکه شهید نصرالله شنبه زهی را با بدترین شکنجه بدن پاکش را تکه تکه و درل کردید و در حین اعدام دستهای کثیف تان را به عنوان پیروزی بر ملت بلوچ بلند کردید.
زابلی های اشغالگر یادتان است که در هنگام اسارت رهبرمان شهید عبدالمالک ، شیرینی تقسیم میکردید مسیج بازی کردید در خیابانهای زاهدان رقص و طبل میزدید و تبریک میگفتید.
اکنون بر اون روزها صلوت و گر چه شما بر جنایتهایتان ادامه میدهید ، ولی ما الحمدلله به فضل خدای متعال بدعای رهبرمان شهید عبدالمالک به بمب اتم دسترسی پیدا کرده ایم ما بمب اتم داریم شما ندارید بمب اتمی که شما نمیتوانید دسترسی پیدا کنید گر چه حکومت مال و دولت دارید ولی کوشش های شما نافرجام مینماید به این سلاح بزرگ هرگزدسترسی پیدا نمیکنید.
ما بمبی داریم که شما را تکه تکه میکند شما را از بین میبرد جسدهای کثیف تان را در هوا از بین میبرد شما را تارو مار میکند
بله ما مبارزین بمب اتم داریم . بمب اتم ما همان حمله ی استشهادی است جوانی که بمب بر تن میبندند شما را واژگون میکنند شما را خاکستر میکند.
ای جنایتکاران رژیم توبه کنید و از کارکردهای رذیلانه ی خود بازآیید ای زابلی های اشغالگر سرزمین مان بلوچستان را ترک کنید ورنه منتظر حملات بمب اتمی ما باشید
جوانان بلوچستان برای عملیات استشهای بیقرارند ، گریه میکنند ، آرام و قرار ندارند که زود ما را بفرستید به خدای قهار قسم برای عملیات استشهادی بیقرارند این مبالغه نیست صدق است تعریف نیست حقیقت است .
اگر از کارهای شوم تان باز نه آیید ، به جنایتهایتان ادامه دهید مورد هدف عملیاتهای بمب اتمی مبارزین که همان استشهادی است قرار میگیرید .
ناکو وشدل

هیچ نظری موجود نیست: