۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

وعده های خمینی قبل و بعد از انقلاب


ولی دیکتاتورانی همچون خمینی و خامنه ای به خوبی و بهتر از هر دیکتاتورانی در تاریخ بشریت ثابت کردند که می توان از سیاست و با سوء استفاده نمودن از دین و مذهب و عقاید دینی مردم ، انسان ها را به بند بردگی و اسارت کشید و تا پایان عمرشان زمامدار حکومت باشند و برای حفظ مقام و حکومت شان دین را بهانه کرد ودست به هر کاری زد.

ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: