۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

ترس و وحشت زابليهاي بزدل از مبارزين بلوچ

ترس و وحشت زابليهاي بزدل از مبارزين بلوچ
بنابه خبرهاي رسيده ازسايرشهرهاي بلوچستان ترس ووحشت ازحملات غافلگيرانه مبارزين تمامي زابليهارافراگرفته به طوري كه ازترس لباس بلوچي به تن ميكنندميگردند و باوحشت زياد به خانه هايشان برميگردند اين درحاليست بعدازبه شهادت رسيدن شهيداعظم مبارزين ازتمامي اشغالگران خواسته بودندخاك بلوچستان راترك كنند وهمچنين بعدازعمليات شهيداعظم ترس اشغالگران چندبرابرشده وبالباس بلوچي ميخواهندخودرابلوچ جابزنند
بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: